Kategoria

Projekty

Projekty

Udary mózgu

Model koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu oparty na koncepcji VBHC Instytut Zarządzania w…
CoVBHC
23 lutego, 2022
Projekty

Choroba Alzheimera

Strategiczne kierunki rozwiązań w zakresie organizacji opieki nad pacjentami z Chorobą Alzheimera – wyniki przeglądu…
CoVBHC
23 grudnia, 2021
Projekty

Hematoonkologia

Zastosowanie Modelu Value Based Healthcare w polskiej hematoonkologi. Identyfikacja kluczowych mierników wartości W trakcie prac…
CoVBHC
19 sierpnia, 2019
Projekty

Schizofrenia

Schizofrenia kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe. Model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną 29 sierpnia…
CoVBHC
19 sierpnia, 2019
Projekty

Bariatria

Wprowadzenie Modelu Value Based Healthcare w opiece bariatrycznej. Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej W ramach…
CoVBHC
19 sierpnia, 2019