/ Obszary działania

Tworzymy wytyczne
dla pomiaru wartości zdrowotnej.

Budowanie standardówEdukacjaBadania naukoweKonsultacje i projekty

Budowanie

standardów

Tworzymy  wytyczne dla pomiaru wartości zdrowotnej w obszarach terapeutycznych uznanych za kluczowe dla zdrowia Polaków. Inicjujemy dialog i współpracę środowisk  eksperckich, naukowych, klinicznych, pacjenckich aby móc mierzyć wyniki zdrowotne,  które mają największe znaczenie dla pacjentów

Partnerstwo Lekarza i Pacjenta

W definiowanie wyników zdrowotnych angażujemy na równi klinicystów jak i pacjentów. Wzajemne zrozumienie pozwala zbudować zaufanie i consensus co do spodziewanych wyników.

Multidyscyplinarne podejście

Podczas warsztatów, które organizujemy przedstawiciele organizacji pacjentów, klinicyści, przedstawiciele świadczeniodawców, płatnika oraz eksperci systemowi analizują:

  • różne opcje leczenia
  • wyniki zdrowotne osiągnięte na różnym poziomie zaawansowania choroby
  • wyniki, które mają największe znaczenie dla pacjenta
  • czynniki związane z całościowym doświadczeniem pacjenta w procesie

Wiedza i doświadczenia

Współpracujemy z Towarzystwami Naukowymi, Konsultantami Krajowymi w różnych dziedzinach terapeutycznych oraz wybitnymi klinicystami. Angażujemy przedstawicieli wiodących organizacji pacjentów oraz uznanych ekspertów systemu ochrony zdrowia.

Edukacja

Certyfikacja Center of Value Base Healthcare Badania (program w przygotowaniu)

Badania

naukowe

Prowadzimy badania naukowe nakierowane na pomiar wartości (Value):
  • analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich,
  • modele opieki koordynowanej,
  • badania Patient Experience,
  • badania jakości opieki

Konsultacje

i projekty

  • Oferujemy wsparcie eksperckie przy wypracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań usprawniających systemowe funkcjonowanie podmiotów ochrony zdrowia
  • Wspieramy świadczeniodawców w celu pomiaru wyników w praktyce