/ Tworzymy wartości

Pomagamy zdefiniować
i mierzyć wartość opieki zdrowotnej
z perspektywy pacjenta.

Podmioty i InstytucjePacjenciŚwiadczeniodawcyProducenci leków i sprzętu med.

Podmioty i Instytucje

Ochrony Zdrowia w Polsce

Partnerstwo oraz współpraca merytoryczna zmierzająca do wdrożenia filozofii VBHC do polskiego systemu ochrony zdrowia
 • Opracowania naukowo-eksperckie
 • Raporty i analizy m.in. dot. modeli opieki koordynowanej, całościowych kosztów chorób
 • Opracowanie nowych modeli zarządczych i płatniczych
 • Moderacja dialogu publicznego
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Pacjenci

Wspieramy Organizacje Pacjentów (PAG) w lepszym zrozumieniu systemu opartego na koncepcji wartości zdrowotnej (VBHC)
 • Udział w konferencjach i warsztatach edukacyjnych, wsparcie merytoryczne
 • Współpraca w ramach Grup Eksperckich nad definiowaniem zestawów wskaźników wartości dla jednostek chorobowych
 • Badania Patient Experience – opiniowanie, współpraca merytoryczna
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Świadczeniodawcy

Zapewniamy eksperckie usługi doradcze aby pomóc zdefiniować i mierzyć wartość świadczonych usług opieki zdrowotnej.
 • Wsparcie dotyczące określenia wskaźników oraz pomiaru wyników w organizacji
 • Warsztaty i szkolenia na temat budowania zdolności organizacyjnych przejścia do praktyki opieki zdrowotnej opartej na wartościach
 • Wsparcie we wdrażaniu nowych procesów organizacyjno- zarządczych, nowe ścieżki opieki nad pacjentem, wynagradzanie za efekt zdrowotny
 • Wsparcie w definiowaniu i przeprowadzaniu procesów zakupowych opartych na Value Based Procurement (VBP)
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Center of Value Base Healthcare. Możliwość czerpania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem poprzez prezentację  studiów przypadków.
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Producenci leków

i sprzętu medycznego

Zapewniamy eksperckie usługi doradcze
 • Analizy, badania i modele dotyczące płatności za technologie lekowe i nie lekowe oraz kompleksowe świadczenia w modelu VBHC
 • Analizy i modele dotyczące VBP
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Center of Value Based Healthcare. Możliwość czerpania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem poprzez prezentację  studiów przypadków.
 • Jako PARTNER możliwość wspierania finansowego projektów naukowych i badawczych w obszarze VBHC.
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami