/ Wydarzenia

CoVBHC News

Konferencje

Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną

Odpowiedzialna samoopieka kluczem do poprawy zdrowia publicznego Szacuje się, że obecnie w Unii Europejskiej występuje…
Konferencje

Przewlekła białaczka limfocytowa – nowe otwarcie. Szanse na zwiększenie wartości zdrowotnej

Przełom w leczeniu choroby przykładem opieki zdrowotnej opartej na wartościach Jak podaje najnowszy raport przygotowany…
Konferencje

Zawał serca i co dalej? Klucze do skutecznej profilaktyki, leczenia i organizacji

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego od lat angażuje się w działania mające na…
Konferencje
Optymalizacja wartości zdrowotnej poprzez redukcje antybiotykooporności
Konferencje
Ścieżka pacjenta z padaczką w Polsce – kierunki optymalizacji opieki opartej na wartości zdrowotnej
Konferencje
Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii
Konferencje
Ścieżka polskiego pacjenta z SM
Konferencje
Kompleksowa i koordynowana opieka nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią
Konferencje
Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości
Debaty
Osteoporoza – rekomendacje w zakresie poprawy diagnostyki i leczenia
Debaty
Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce
Konferencje
Jubileuszowe XV Forum Rynku Zdrowia
Konferencje
Kongres Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny
Debaty
Model opieki psychiatrycznej nakierowanej na wartość zdrowotną na przykładzie schizofrenii
Konferencje
Nowe technologie medyczne a wartość zdrowotna
Warsztaty
Jak budować system ochrony zdrowia oparty na wartości?