Projekty

Bariatria

By 19 sierpnia, 2019 28 stycznia, 2020 Bez komentarza

Wprowadzenie Modelu Value Based Healthcare w opiece bariatrycznej.

Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej

Progres

55%

W ramach kontynuacji prac poświęconych opracowaniu modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem otyłym
w Polsce KOS-BAR eksperci Center of Value Based Healthcare prowadzą prace nad optymalizacją systemową w tym obszarze oraz finalnym wdrożeniem KOS- BAR jako elementu modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia (Value Based Haealth Care), na który składają się skuteczność kliniczna, efektywność kosztowa i dobre doświadczenia pacjentów w procesie opieki.

Projekt obejmuje:

Wypracowanie wraz z przedstawicielami środowiska medycznego i pacjenckiego mierników poziomu efektywności i oceny wartości zdrowotnej w bariatrii na potrzeby sukcesywnego wdrażania w tym obszarze modelu VBHC

Opracowanie wytycznych dla rejestru kontraktowego

Organizację seminariów i debat eksperckich z szerokim gronem interesariuszy systemowych

W ramach projektu byliśmy organizatorem sesji pt. „Wprowadzenie modelu VBHC w opiece bariatrycznej. Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej”, która miała miejsce podczas XV Forum Rynku Zdrowia.

Partner projektu