Projekty

Bariatria

By 19 sierpnia, 2019 3 lipca, 2020 Bez komentarza

Wprowadzenie Modelu Value Based Healthcare w opiece bariatrycznej.

Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej

Progres

100%

W ramach kontynuacji prac poświęconych opracowaniu modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem otyłym
w Polsce KOS-BAR eksperci Center of Value Based Healthcare prowadzą prace nad optymalizacją systemową w tym obszarze oraz finalnym wdrożeniem KOS- BAR jako elementu modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia (Value Based Haealth Care), na który składają się skuteczność kliniczna, efektywność kosztowa i dobre doświadczenia pacjentów w procesie opieki.

Projekt obejmuje:

Wypracowanie wraz z przedstawicielami środowiska medycznego i pacjenckiego mierników poziomu efektywności i oceny wartości zdrowotnej w bariatrii na potrzeby sukcesywnego wdrażania w tym obszarze modelu VBHC

Opracowanie wytycznych dla rejestru kontraktowego

Organizację seminariów i debat eksperckich z szerokim gronem interesariuszy systemowych

XV Forum Rynku Zdrowia

W ramach projektu byliśmy organizatorem sesji pt. „Wprowadzenie modelu VBHC w opiece bariatrycznej. Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej”, która miała miejsce podczas XV Forum Rynku Zdrowia.

Konferencja prasowa

Wzorem praktyk międzynarodowych eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ) wraz z klinicystami opracowali innowacyjny w polskim systemie model finansowania kompleksowej, koordynowanej opieki specjalistycznej nad pacjentem chorym na otyłość (KOS-BAR), stworzony w myśli modelu Value Based Healthcare.

Podczas konferencji 30 czerwca zaprezentowane zostały wnioski z najnowszego raportu IZWOZ. W gronie decydentów i kluczowych klinicystów poddano pod dyskusję możliwości wdrożenia tego pierwszego kompleksowego modelu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej  opartego na opłatach pakietowych za wyniki leczenia (P4P).

Partner projektu