/ O nas

Center of Value Based Healthcare
jest koncepcją transformującą sposób
myślenia i zasady działania sektora
ochrony zdrowia w Polsce.

Wizja, Misja, CelNasze WartościIWZOZ

Inicjujemy i podejmujemy działania
na rzecz zrównoważonego systemu
ochrony zdrowia w Polsce.

Wizja

Wierzymy że pacjent, jego potrzeby i oczekiwania wyznaczają kierunek zmian systemowych w ochronie zdrowia

Misja

Podejmujemy działania naukowe i badawcze w celu wdrożenia modelu Value Based Health Care do polskiego systemu ochrony zdrowia, tak aby tworzył on możliwie największą wartość dla pacjentów przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu nakładów finansowych państwa.

Cel

Celem powołania Center of Value Based Healthcare jest inicjowanie i prowadzenie dyskusji publicznej poświęconej transformacji systemu ochrony zdrowia w system pacjentocentryczny nakierowany i oparty o mierzalne efekty zdrowotne.

Nasze

wartości

1

Przywództwo

Center of Value Based Healthcare bierze na siebie odpowiedzialność definiowania i wdrażania standardów VBHC w Polsce w kulturze partnerstwa i współpracy.
2

Partnerstwo

Inicjujemy i podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego systemu ochrony zdrowia w Polsce.
3

Integracja

Integrujemy środowisko (ekosystem) ochrony zdrowia w Polsce w celu realizacji wspólnego celu. Wierzymy, że tylko przez współpracę możemy budować zmianę, która dotyczy każdego z nas.
4

Zaufanie

To nasz najważniejszy kapitał i podstawa współpracy na każdym polu. Od 2012 roku tworząc Instytutu Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego niezmienne umacniamy naszą pozycję wiarygodnego partnera i eksperta dla wielu środowisk związanych z systemem ochrony zdrowia.

IZWOZ

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Uczelni Łazarskiego

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ) od wielu lat prowadzi badania nakierowane na poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce. Zgromadzona w toku działalności badawczej i eksperckiej wiedza oraz doświadczenie wskazuje na wiele ważnych systemowych i finansowych barier, które ograniczają możliwości dalszej optymalizacji systemu w oparciu o dotychczas stosowane metody i modele.

Rozwiązaniem z sukcesem wdrażanym w innych krajach europejskich jest przejście do modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia Value Based Haealth Care, na który składają się skuteczność kliniczna, efektywność kosztowa i dobre doświadczenia pacjentów w procesie opieki.

Dzięki zmianie priorytetów z czysto finansowych na relacje pomiędzy wynikiem klinicznym i kosztem wprowadzane są nowe modele świadczenia usług i refundacji na całym świecie. W Polsce również nastał odpowiedni czas ku temu, aby wdrożyć mechanizmy Value Based Health Care do systemu opieki zdrowotnej. W tym celu w marcu 2019 r przy Instytucie Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego powstało Center of Value Based Healthcare.