Projekty

Schizofrenia

By 19 sierpnia, 2019 23 lutego, 2022 Bez komentarza

Schizofrenia kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe.
Model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną

Progres

100%

29 sierpnia Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wraz z Center of Value Based Healthcare zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką pt.: „Model opieki psychiatrycznej nakierowanej na wartość zdrowotną na przykładzie schizofrenii ”.

Była to doskonała okazja do podsumowania pilotażu opieki środowiskowej, omówienia perspektyw i kierunków dalszych zmian w polskiej psychiatrii. Podczas konferencji przedstawiono kluczowe aspekty organizacji i finansowania opieki nad pacjentem ze schizofrenią oraz podsumowano dotychczasowe doświadczenia z pilotażu opieki środowiskowej z perspektywy: pacjentów, świadczeniodawców, płatnika publicznego i Ministerstwa Zdrowia. Wypowiedzi ekspertów w trakcie interesującej debaty zobrazowały zmiany, które są konieczne do dalszej poprawy opieki psychiatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów chorych na schizofrenię.

Fotorelacja: PAP

Partner projektu