All Posts By

CoVBHC

Projekty

Hematoonkologia

Zastosowanie Modelu Value Based Healthcare w polskiej hematoonkologi. Identyfikacja kluczowych mierników wartości W trakcie prac…
CoVBHC
19 sierpnia, 2019
Projekty

Psychiatria

Schizofrenia kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe. Model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną 29 sierpnia…
CoVBHC
19 sierpnia, 2019