/ Nasze Projekty

Projekty

Hematoonkologia

Zastosowanie Modelu Value Based Healthcare w polskiej hematoonkologi. Identyfikacja kluczowych mierników wartości W trakcie prac…
Projekty

Psychiatria

Schizofrenia kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe. Model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną 29 sierpnia…
Projekty

Bariatria

Wprowadzenie Modelu Value Based Healthcare w opiece bariatrycznej. Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej W ramach…