/ Nasze Projekty

Projekty

Udary mózgu

Model koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu oparty na koncepcji VBHC Instytut Zarządzania w…
Projekty

Choroba Alzheimera

Strategiczne kierunki rozwiązań w zakresie organizacji opieki nad pacjentami z Chorobą Alzheimera – wyniki przeglądu…
Projekty

Hematoonkologia

Zastosowanie Modelu Value Based Healthcare w polskiej hematoonkologi. Identyfikacja kluczowych mierników wartości W trakcie prac…
Projekty
Schizofrenia
Projekty
Bariatria