KONFERENCJA

Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości

– Miejsce i Rola Organizacji Pacjenckich –

31.01.2020

Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego doceniając rosnące zaangażowanie organizacji pacjentów w tematy systemowe związane z ochroną zdrowia oraz stawiając sobie za cel wsparcie transformacji sektora ochrony zdrowia w Polsce w kierunku opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie oraz wyniku zdrowotnym zorganizował w dniu 31 stycznia 2020 pierwszą konferencję edukacyjną przeznaczoną dla liderów i członków Organizacji Pacjentów poświęconą w całości tematyce VBHC pt: Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości – Miejsce i Rola Organizacji Pacjenckich

Organizacje Pacjentów pełnią istotną rolę z koncepcji Value Based Healthcare będąc nie tylko reprezentantem i rzecznikiem interesów pacjentów, ale również równoprawnym partnerem w tworzeniu podstawowych narzędzi oceny wartości usług medycznych, które stanową podstawę koncepcji value. Będąc ośrodkiem naukowym doświadczonym również w zakresie programów edukacyjnych dedykowanych podnoszeniu wiedzy i umiejętności  organizacji pacjentów bierzemy na siebie odpowiedzialność przygotowania strony społecznej do nowej roli jaką będzie pełnić w systemie opartym na wartości.
Na konferencję w roli prelegentów zaprosiliśmy wybitne grono polskich ekspertów, którym rozwój polskiego systemu ochrony zdrowia leży na sercu jak również przedstawicieli instytucji państwowych Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Konferencja została objęta patronatem merytorycznym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta
Partnerzy medialni wydarzenia: Medexpress, mZdrowie , Rynek Zdrowia oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Video z konferencji

dr Małgorzata Gałązka Sobotka

— Dyrektor Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego

dr Małgorzata Gałązka Sobotka

— Dyrektor Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego

dr Detlef Loppow

— CEO Martini-Klinik

dr Pieter Stepaniak

— Konsultant Catherina Hospital

Adam Niedzielski

— Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

— Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Fotoreportaż

Sponsorzy