KONFERENCJA

„Ścieżka polskiego pacjenta z SM – od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia. Kierunki optymalizacji”

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zorganizował konferencję prasową pt. „Ścieżka polskiego pacjenta z SM – od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia. Kierunki optymalizacji”, która odbyła się w formule on-line w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

W wydarzeniu wzięli udział wybitni klinicyści, eksperci systemowi, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środowisko pacjenckie. W dyskusji został podjęty temat skutecznego  wykorzystania dostępnych w polskim systemie narzędzi i instrumentów, do podniesienia jakości opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane
i zoptymalizowania modelu opieki nad pacjentami z SM.

Konferencja prasowa była przestrzenią do inauguracji trzech niezwykle ważnych dla projektowania dalszych zmian w opiece nad pacjentami z SM opracowań: Raportu NFZ pt. NFZ o zdrowiu. Stwardnienie rozsiane; Interaktywnego portalu o stwardnieniu rozsianym przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz Raportu Ścieżka pacjenta  z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej  w Polsce. Kierunki optymalizacji, przygotowanego w IZWOZ Uczelni Łazarskiego i zawierającego szereg rekomendacji systemowych, których wdrożenie pozwoliłoby zoptymalizować ścieżkę pacjenta z SM  i zwiększyć wartość zdrowotną w tym obszarze.

Wszystkie opracowania są efektem współpracy ekspertów klinicznych: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Słowik, Konsultant Krajowej w dziedzinie neurologii, prof. dr hab. n. med. Jarosława Sławka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka, Prezesa Elekta PTN, Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN reprezentowanej przez: prof. dr hab. n. med. Halinę Bartosik-Psujek, prof. dr hab. n. med. Alinę Kułakowską, prof. dr hab. n. med. Monikę Adamczyk-Sowę, a także ekspertów systemowych z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz analityków Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, jak również Departamentu Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Retransmisja konferencji

Konferencja prasowa została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji SM – walcz o siebie!