Debaty

Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce

By 22 listopada, 2019 25 listopada, 2019 Bez komentarza

Konferencja prasowa połączona z debatą ekspercką

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przy współpracy z Center of Value Based HealthCare zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką pt.:

Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce.
Mechanizmy wczesnego finansowania dostępu do terapiio najwyższej skuteczności klinicznej,

która odbyła się 20 listopada 2019 r. w Centrum Prasowym PAP.

Podczas konferencji przedstawiony został raport „Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów. Prognoza 2019-2021” opracowany wspólnie przez IZWOZ, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii jak również grono znakomitych ekspertów klinicznych. Jest to pierwsza w Polsce analiza typu horizon scanning, która wnosi nowe spojrzenie na cele i narzędzia niezbędne do efektywnego realizowania polityki zdrowotnej w obszarze onkologii.

W debacie eksperckiej moderowanej przez Izabellę Dessoulavy-Gładysz (ekspert komunikacji w ochronie zdrowia), wzięli udział:

·        Prof. Piotr Czuderna, Prezes Agencji Badań Medycznych

·        Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, Prezes PTHiT

·        Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia

·        Dr Rafał Zyśk, ekspert ds. ekonomiki zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia

·        Beata Ambroziewicz, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

·        Iwona Kasprzak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia

·        Joanna Parkitna, p.o. Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTMiT

·        Dr Izabella Dębicka, Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTO

Fotoreportaż

Polska Agencja Prasowa